Do naszych Klientów należą zarówno duże podmioty instytucjonalne, w tym spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz giełdach zagranicznych jak również dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa średnich i mniejszych rozmiarów.

 

Świadczymy pomoc prawną na rzecz podmiotów należących do międzynarodowych grup kapitałowych, działających na terytorium całej Europy jak również samodzielnych przedsiębiorców koncentrujących się na działalności na rynku krajowym.

 

Obsługujemy instytucje finansowe w tym banki, jak również wiodące zagraniczne fundusze inwestycyjne aktywne na rynku nieruchomości komercyjnych, przedsiębiorstwa z branży nowych technologii, energetycznej, chemicznej, FMCG, ochrony zdrowia oraz deweloperów.